Đăng ký bảo hộ thương hiệu online

Bên cạnh hình thức đăng ký truyền thống thì đăng ký bảo hộ thương hiệu online là một trong những cách giúp cá nhân, doanh nghiệp xác lập quyền bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ của mình một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Dưới đây, Mazlaw sẽ có những hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu qua hình thức online theo quy định sở hữu trí tuệ năm 2021.

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để Luật sư tư vấn chi tiết về dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu!

Đăng ký bảo hộ thương hiệu online

Đăng ký bảo hộ thương hiệu online

1. Đăng ký bảo hộ thương hiệu online là gì?

Khái niệm về thương hiệu

 • Thương hiệu là khái niệm quen thuộc để chỉ sự nhận biết và đánh giá của khách hàng, đối tác kinh doanh… đối với một sản phẩm hoặc một dịch vụ được tạo ra, xây dựng và phát triển bởi cá nhân, doanh nghiệp. Thương hiệu được nhận diện thông qua hình ảnh logo, bao bì – kiểu dáng sản phẩm, tên gọi hay biểu tượng … mà chủ sở hữu xây dựng.
 • Theo hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, thương hiệu là khái niệm được cụ thể hóa bằng một loạt những khái niệm khác nhau: logo; nhãn hiệu; kiểu dáng công nghiệp; sáng chế ….

Đăng ký bảo hộ thương hiệu online là gì?

 • Bảo hộ thương hiệu nghĩa là cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ với từng đối tượng cụ thể: đăng ký nhãn hiệu logo; đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay sáng chế/giải pháp hữu ích; bí mật kinh doanh; tác phẩm nghệ thuật… Các đối tượng trên được gọi chung là: Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.
 • Theo khoản 1 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009, Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
 • Đăng ký bảo hộ thương hiệu online là một trong những dịch vụ công được triển khai và áp dụng rộng rãi nhằm rút ngắn quy trình và đơn giản hóa các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Trong phạm vi bài viêt, Mazlaw sẽ có những hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu online tại Cục sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu uy tín tại Việt Nam!

2. Đăng ký bảo hộ thương hiệu online tại Cục sở hữu trí tuệ

Θ Các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ được phép đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ

Theo quy định Luật sở hữu trí tuệ, các đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí hay bí mật kinh doanh sẽ được tiến hành đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.

 • Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
  Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
 • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
 • Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.
 • Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.
 • Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.
 • Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Xem thêm: Tên sản phẩm hàng hóa có cần đăng ký không?

Θ Hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu online tại Cục sở hữu trí tuệ

Hiện nay, mỗi đối tượng sở hữu công nghiệp có những yêu cầu về điều kiện và hồ sơ đăng ký bảo hộ khác nhau. Vì vậy, khi tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, cá nhân/doanh nghiệp – gọi tắt là chủ đơn cần xác định rõ đối tượng mình cần đăng ký là đối tượng nào? Từ đó sẽ có sự chuẩn bị hồ sơ chính xác và đầy đủ.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu online dưới dạng nhãn hiệu:

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
 • Mẫu nhãn hiệu
 • Chứng từ phí, lệ phí
 • Các tài liệu các theo yêu cầu (nếu có)
Đăng ký bảo hộ thương hiệu online dưới dạng nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ thương hiệu online dưới dạng nhãn hiệu

Xem thêm: Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền!

Hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu online dưới dạng kiểu dáng công nghiệp sản phẩm

 • Tờ khai đăng ký
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp
 • Bộ ảnh chụp, bản vẽ thiết kế
 • Chứng từ phí, lệ phí
 • Các tài liệu khác nếu có

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết hồ sơ và thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định sở hữu trí tuệ!

Hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu online dưới dạng sáng chế – giải pháp hữu ích

 • Tờ khai đăng ký
 • Bản mô tả sáng chế
 • Bản tóm tắt sáng chế
 • Chứng từ phí, lệ phí
 • Các tài liệu khác nếu có

Hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu online dưới dạng chỉ dẫn địa lý

 • Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý
 • Bản mô tả tính chất/chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm;
 • Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu

Hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu online dưới dạng thiết kế bố trí

 • Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí
 • Bộ bản vẽ, ảnh chụp thiết kế bố trí;
 • Thông tin về chức năng, cấu tạo của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí;
 • Mẫu mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để Luật sư tư vấn chi tiết về đối tượng đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ!

Θ Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu online tại Cục sở hữu trí tuệ

Đăng ký bảo hộ thương hiệu online tại Cục sở hữu trí tuệ được triển khai thực hiện thông qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến.

Điều kiện để đăng ký bảo hộ thương hiệu online

là người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Các bước đăng ký bảo hộ thương hiệu online bao gồm:

 • Bước 1: Truy cập hệ thống dịch vụ công và đăng ký tài khoản: http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do
 • Bước 2: Đăng nhập và khai báo hồ sơ
 • Bước 3: Thực hiện thanh toán
 • Bước 4: Nhận kết quả

Lưu ý sau khi đăng ký bảo hộ thương hiệu online qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục sở hữu trí tuệ.

 • Trong vòng 30 ngày từ ngày gửi đơn trực tuyến bạn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định. Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận.
 • Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.
Các bước đăng ký bảo hộ thương hiệu online tại Cổng dịch vụ công trực tuyến

Các bước đăng ký bảo hộ thương hiệu online tại Cổng dịch vụ công trực tuyến

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết quy trình đăng ký nhãn hiệu online trên cổng dịch vụ công trực tuyến!

3. Đăng ký bảo hộ thương hiệu online tại Cục bản quyền tác giả

Θ Các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ được phép đăng ký tại Cục bản quyền tác giả

Một trong những đối tượng quyền sở hữu trí tuệ là quyền tác giả và quyền liên quan. Hiện nay, những đối tượng thuộc dạng tác phẩm nghệ thuật trong các công ty, doanh nghiệp được phổ biến dưới dạng: logo và hệ thống nhận diện; bao bì hay mẫu mã thiết kế vỏ hộp, hình dáng thiết kế của sản phẩm; hình ảnh thiết kế panner; poster; thiết kế website … Những đối tượng trên, bạn có thể đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục bản quyền tác giả.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký bản quyền hình ảnh nhân vật truyện, nhân vật gam, nhân vật hoạt hình!

Θ Hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu online tại Cục bản quyền tác giả

 • Tờ khai đăng ký
 • Bản cam kết của tác giả/bản tuyên bố tác giả và chủ sở hữu
 • Tài liệu chứng minh quyền sở hữu
 • Mẫu đối tượng đăng ký bảo hộ
 • Phí và lệ phí
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu

Θ Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu online tại Cục bản quyền tác giả

Khác với quy trình đăng ký tại cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký online tại Cục bản quyền tác giả không yêu cầu bạn phải có chữ ký số hay chứng thư số.

Quy trình đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục bản quyền tác giả, bao gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập hệ thống và đăng ký tài khoản: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/dvc/
 • Bước 2: Đăng nhập và Lựa chọn thủ tục hành chính cần đăng ký
 • Bước 3: Tiến hành kê khai thông tin trên hệ thống
 • Bước 4: Lưu và gửi hồ sơ

Lưu ý sau khi nộp hồ sơ trực tuyến:

Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp đơn cần ghi nhớ mã hồ sơ online. Đồng thời, bạn cần tiến hành gửi hồ sơ giấy về Cục bản quyền kèm mã được cấp trên hệ thống để được xét duyệt và thẩm định.

Hồ sơ giấy có thể được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến văn phòng Cục bản quyền tác giả.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đăng kýbảo hộ thương hiệu nhà hàng quán ăn!

4. Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu online 

Mazlaw là một trong những đơn vị tư vấn và thực hiện thủ tục về sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam. Những năm qua, bên cạnh những thành tựu và kinh nghiệm nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu theo hình thức truyền thống. Đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi còn nắm bắt nhaanh chóng những thay đổi trong quá trình chuyển đổi số và online hóa của các cơ quan nhà nước. Trong đó phải kể đến các thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu online.

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để Luật sư tư vấn chi tiết về dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu!

Tại Mazlaw, luật sư sẽ có những tư vấn chuyên sâu để giúp bạn nắm rõ được đối tượng quyền sở hữu trí tuệ cần đăng ký thuộc hình thức đăng ký nào? Từ đó sẽ phân công chuyên viên phụ trách thực hiện soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký nhanh chóng và thành công trong thời gian sớm nhất cho khách hàng.

Quý khách hàng có thể tham khảo các dịch vụ online khác được hỗ trợ bởi Mazlaw:

 

 

Đánh giá bài viết!
[Số đánh giá: 3 Trung bình: 5]