Đăng ký bản quyền tác giả online

Đăng ký bản quyền tác giả online là một trong những thủ tục hành chính được chính phủ chủ trương chuyển đổi từ vài năm trước. Tuy nhiên, phải đến năm 2021, việc đăng ký bản quyền online mới được triển khai thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Dưới đây, Mazlaw sẽ hướng dẫn: Cách đăng ký bản quyền tác giả online theo quy định mới nhất cho các tác phẩm âm nhạc, văn học, chương trình máy tính, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng …

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để được luật sư tư vấn chi tiết các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả!

Đăng ký bản quyền tác giả online

Đăng ký bản quyền tác giả online

1. Đối tượng đăng ký bản quyền tác giả online.

Khái niệm quyền tác giả? Quyền liên quan đến quyền tác giả?

Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung) đã có quy định rất cụ thể và rõ ràng về hai khái niệm trên như sau:

 • Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
 • Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Trong đó, các khái niệm về tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả online bao gồm:

 • Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.
 • Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.
 • Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để phổ biến đến công chúng với một số lượng bản sao hợp lý.

Bản quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký bản quyền tác giả online hoặc trực tiếp.

Đối tượng đăng ký bản quyền tác giả online bao gồm:

Khoản 1 Điều 3 Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung) quy định: “Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.”

Trên thực tế, các tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả online thường được thể hiện dưới dạng: bài hát, bài thơ, truyện, chương trình máy tính, tác phẩm nghệ thuật: logo, bức tranh, ảnh chụp; video; phim …

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký bản quyền hình ảnh nhân vật!

2. Ai có quyền đăng ký quyền tác giả?

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành kèm các nghị định và văn bản hướng dẫn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền đăng ký bản quyền tác giả online hay nộp trực tiếp hoặc ủy quyền thông qua đơn vị đại diện.

Điều 13 Luật sở hữu trí tuệ quy định cụ thể:

 • Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả (được phép đăng ký bản quyền tác giả online) gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này.
 • Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Căn cứ phát sinh quyền tác giả:

 • Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.
 • Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hóa được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký bản quyền logo công ty, logo cá nhân!

3. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả online

Khi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả online, các cá nhân tổ chức cần chuẩn bị các tài liệu như sau:

 • Bản tờ khai đăng ký đã điền đầy đủ thông tin tác giả, chủ sở hữu, thông tin đối tượng đăng ký bản quyền tác giả (01 bản)
 • Bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả online (02 bản)
 • Văn bản chứng minh quyền  nộp đơn của tác giả (giấy cam đoan) hoặc chủ sở hữu quyền tác giả (bản tuyên bố)
 • Văn bản đồng ý của các tác giả hoặc các chủ sở hữu (trường hợp tác phẩm có hơn 1 tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả)
 • Giấy ủy quyền (hoặc hợp đồng ủy quyền) trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bản quyền online qua đơn vị đại diện.

Một số lưu ý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả online

 • Hiện tại, đăng ký bản quyền tác giả online là một bước trong thủ tục đăng ký quyền tác giả. Do vậy, hồ sơ nộp online phải chuẩn bị đầy đủ và khớp với hồ sơ giấy khi gửi đến Cục bản quyền
 • Cần chuẩn bị kèm bản photo CMND (hoặc hộ chiếu, CCCD, ĐKKD, Quyết định thành lập) của tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả
 • Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
 • Các tài liệu hồ sơ đăng ký phải được lập bằng tiếng việt, trường hợp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng việt và có công chứng/ chứng thực
 • Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả online thông qua đơn vị đại diện Mazlaw, các hồ sơ và tài liệu sẽ được chuẩn bị theo form mẫu, cá nhâ/đơn vị đăng ký chỉ cần cung cấp: mẫu tác phẩm; thông tin tác giả và chủ sở hữu…

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu logo theo quy định mới nhất!

4. Hướng dẫn đăng ký bản quyền tác giả online qua cổng dịch vụ công trực tuyến

Đăng ký bản quyền tác giả online hiện nay được triển khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là Cục bản quyền. Thủ tục này là dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3.

Đăng ký bản quyền tác giả online qua cổng dịch vụ công trực tuyến

Đăng ký bản quyền tác giả online qua cổng dịch vụ công trực tuyến

Các bước đăng ký bản quyền tác giả online:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến
 • Bước 2: Đăng nhập tài khoản được cấp, truy cập vào Cục bản quyền và lựa chọn mục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
 • Bước 3: Nhập thông tin người liên hệ và thông tin cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ
 • Bước 4: Nhập nội dung đăng ký và đính kèm hồ sơ
 • Bước 5: Chọn hình thức gửi và nhận hồ sơ đăng ký quyền tác giả
 • Bước 6: Gửi hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả online
Các bước đăng ký bản quyền tác giả online

Các bước đăng ký bản quyền tác giả online

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền online!

5. Đăng ký bản quyền tác giả online qua tổ chức đại diện quyền tác giả Mazlaw

Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả online, tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả không chỉ đòi hỏi phải có chuyên môn, kinh nghiệm để tránh mất thời gian và công sức trong quá trình kê khai và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Không chỉ vậy, sau khi  nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, bạn sẽ vẫn phải thêm một lần gửi hồ sơ giấy theo đường bưu điện hoặc tới nộp trực tiếp tại Cục bản quyền. Các bước đăng ký trên sẽ tốn rất nhiều thời gian và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cấp Giấy chứng nhận.

Hiểu rõ được những khó khăn và vướng mắc trong quá trình đăng ký quyền tác giả. Mazlaw – tổ chức đại diện quyền tác giả được cấp phép, ghi nhận bởi Cục bản Quyền tác giả, hoạt động theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ luôn sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho mọi đối tượng và cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả online tại Mazlaw bao gồm:

 • Tư vấn, hỗ trợ chỉnh sửa đối với tác phẩm để đảm bảo khả năng đăng ký quyền giả
 • Tiếp nhận thông tin tác phẩm, thông tin tác giả, thông tin chủ sở hữu quyền tác giả
 • Soạn thảo hồ sơ, cung cấp form mẫu các tài liệu cam kết, các văn bản thỏa thuận đi kèm theo quy định
 • Thay mặt khách nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả và nhận kết quả
 • Theo dõi, trả lời thông báo nếu có. Đảm bảo tiến độ đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả kịp thời, đúng hạn
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm, chuyển nhượng, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
 • Tư vấn các hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến sở hữu trí tuệ: đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, mã số mã vạch

Trong nhiều năm qua, tổ chức đại diện quyền tác giả – Mazlaw đã được nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp hành chính hay hàng nghìn cá nhân, đơn vị ủy quyền tiến hành đăng ký bản quyền tác giả và đạt tỉ lệ cấp giấy chứng nhận quyền tác giả 100%. Khi lựa chọn dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả online tại Mazlaw, với đội ngũ chuyên viên và luật sư nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tất cả các thủ tục liên quan, bạn sẽ không phải đi lại bất kỳ lần nào hay phải đợi chợ hồ sơ vì quá hạn mà chưa có kết quả.

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để ủy quyền tổ chức Mazlaw đăng ký bản quyền tác giả!

 

 

Đánh giá bài viết!
[Số đánh giá: 40 Trung bình: 5]