Đăng ký bản quyền logo là thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với logo tại cơ quan nhà nước theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Theo đó, tác giả hoặc chủ sở hữu đăng ký xác lập quyền đối với tác phẩm logo do mình sáng tạo hoặc làm chủ sở hữu. Dưới đây, Mazlaw sẽ hướng dẫn cách đăng ký bản quyền logo công ty, logo cá nhân theo quy định năm 2021!

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để được tư vấn về thủ tục đăng ký độc quyền nhãn hiệu logo!

Cách đăng ký bản quyền logo công ty, logo cá nhân theo quy định năm 2021!

Cách đăng ký bản quyền logo công ty, logo cá nhân theo quy định năm 2021!

1. Đăng ký bản quyền logo công ty, logo cá nhân ở đâu? 

Đăng ký bản quyền logo công ty, logo cá nhân trực tiếp tại Cục bản quyền tác giả

Cục bản quyền tác giả được thành lập năm 1987, tên ban đầu là Hãng bảo hộ Quyền tác giả Việt Nam. Đây là cơ quan trực tiếp thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với logo ,hình ảnh của các nhà cái uy tín ,công ty ,cá nhân và nhiều thương hiệu khác nữa theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Hiện nay, các cá nhân, tổ chức đăng ký bản quyền logo có thể nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến bộ phận Phòng đăng ký để được thẩm định hồ sơ. Tuy nhiên, quá trình đăng ký cần đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ, các nội dung được soạn thảo theo đúng quy định. Đặc biệt, logo của bạn cần đảm bảo các yêu cầu và khả năng đăng ký.

Mặt khác, bạn cần lưu ý: Hiện nay, trước khi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền logo đến Cục bản quyền, bạn cần thực hiện đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ online trên hệ thống dịch vụ công.

Xem thêm: 5 cách đơn giản để tra cứu kiểm tra nhãn hiệu xem có bị trùng hay không?

Xem thêm: Hướng dẫn hồ sơ và thủ tục đăng ký nhãn hiệu online tại Việt Nam!

Đăng ký bản quyền logo công ty, logo cá nhân thông qua đơn vị đại diện Mazlaw

Mazlaw là tổ chức đại diện quyền tác giả được cấp phép và được ghi nhận theo Quyết định số 393/BQTG-ĐK. Theo đó, Mazlaw thực hiện các hoạt động sau đây theo yêu cầu của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được quy định tại Điều 57 Luật sở hữu trí tuệ:

 • Tư vấn những vấn đề có liên quan đến quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Đại diện cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo uỷ quyền;
 • Tham gia các quan hệ pháp luật khác về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo uỷ quyền.

Đăng ký bản quyền logo thông qua đại diện Mazlaw, hồ sơ của bạn sẽ được rút ngắn thời gian, đảm bảo hiệu quả công việc một cách tối ưu và tiết kiệm về thời gian và chi phí nhất có thể. Mặt khác, khi tiến hành thủ tục tại Mazlaw, logo của bạn sẽ được các chuyên viên tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký bảo hộ trước khi nộp hồ sơ.

Tổ chức tư vấn, đại diện quyền tác giả Mazlaw

Tổ chức tư vấn, đại diện quyền tác giả Mazlaw

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để được tư vấn về thủ tục đăng ký bản quyền logo!

2. Hồ sơ đăng ký bản quyền logo công ty, bản quyền logo cá nhân 

Hồ sơ đăng ký bản quyền logo công ty bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Thông tin tác giả (bản sao CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu)
 • Thông tin chủ sở hữu (bản sao đăng ký kinh doanh)
 • Hợp đồng dịch vụ giữa chủ sở hữu với tác giả hoặc Quyết định giao việc;
 • Bản tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm (trường hợp tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty)
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL)
 • 02 mẫu tác phẩm logo (đảm bảo chất lượng, kích thước)
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu (nếu có)

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký bản quyền hình ảnh nhân vật hoạt hình, nhân vật truyện tranh!

Hồ sơ đăng ký bản quyền logo cá nhân bao gồm:

 • Thông tin tác giả, chủ sở hữu (bản sao CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu)
 • Hợp đồng dịch vụ giữa tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả
 • Bản cam kết tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả (trường hợp tác giả chính là chủ sở hữu)
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL)
 • 02 mẫu tác phẩm (đảm bảo chất lượng, kích thước)
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu (nếu có)

Hồ sơ đăng ký bản quyền logo công ty, cá nhân tại tổ chức đại diện Mazlaw

Trường hợp, đăng ký bản quyền logo thông qua đại diện Mazlaw, các cá nhân, tổ chức sẽ được hỗ trợ soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ theo quy định.

Cụ thể, bạn chỉ cần cung cấp các thông tin về tác giả, chủ sở hữu đối với tác phẩm, mẫu logo cần đăng ký. Sau đó, khi được sự ủy quyền từ cá nhân, tổ chức là tác giả, chủ sở hữu logo, Mazlaw sẽ tiến hành tư vấn, hỗ trợ soạn thảo và thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước. Cuối cùng, bạn chỉ cần nhận lại kết quả là Giấy chứng nhận theo thông tin đã ủy quyền.

Xem thêm: Hướng dẫn hồ sơ và thủ tục đăng ký nhãn hiệu logo độc quyền theo quy định mới nhất!

3. Thời gian đăng ký bản quyền logo mất bao lâu?

Điều 5 Luật sở hữu trí tuệ quy định về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với logo là 15 ngày làm việckể từ ngày nhận đơn hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan quản lý nhà nước phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều yếu tố ảnh hưởng khiến thời gian cấp Giấy chứng nhận bản quyền logo bị kéo dài hơn so với quy định:

 • Lượng hồ sơ nộp đăng ký ngày càng nhiều, chuyên viên tiếp nhận bị quá tải hồ sơ thẩm định
 • Hồ sơ đăng ký không đảm bảo về thành phần các tài liệu
 • Tổ chức, cá nhân đăng ký bản quyền logo thực hiện các nội dung hồ sơ chưa đúng yêu cầu
 • Logo chưa đáp ứng điều kiện đăng ký, cần điều chỉnh nhiều lần
 • Quá trình nộp và tiếp nhận, hồ sơ bị thất lạc, quá trình chuyển phát bị kéo dài

Bạn lưu ý, thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, trong trường hợp này được tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ giấy bạn gửi đến. Các quá trình nộp online trên hệ thống trực tuyến theo quy định là một bước bắt buộc nhưng không được tính là thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để được hướng dẫn soạn thảo đăng ký bản quyền logo!

4. Chi phí đăng ký bản quyền logo là bao nhiêu?

Để biết chính xác mức phí và từng hạng mục phí, lệ phí đăng ký bản quyền logo, bạn có thể tham khảo tại Thông tư 211/2016/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành. Thông tư quy định cụ thể về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

Trường hợp đăng ký tại Mazlaw, bạn có thể liên hệ để được chúng tôi hướng dẫn và thông báo cụ thể về mức phí tra cứu, tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền logo. Mức phí tiến hành tại Mazlaw sẽ bao gồm đầy đủ chi phí tiến hành các thủ tục và hạng mục như sau:

 • Tư vấn chi tiết về hồ sơ, thủ tục và thời gian đăng ký logo
 • Hỗ trợ kiểm tra khả năng đăng ký bảo hộ bản quyền logo
 • Chuẩn bị và soạn thảo tài liệu, hồ sơ đăng ký logo
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký bản quyền tại cơ quan có thẩm quyền
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền
 • Tư vấn khách hàng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý vi phạm sau khi được cấp Giấy chứng nhận
 • Tư vẫn, hỗ trợ khách hàng thiết kế, chỉnh sửa mẫu logo, nhận diện thương hiệu trước khi đăng ký

Xem thêm: Hồ sơ và thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam!

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục gia hạn nhãn hiệu độc quyền theo quy định mới nhất!

 

Đánh giá bài viết!
[Số đánh giá: 3 Trung bình: 5]