Sở hữu trí tuệ.

Tài sản trí tuệ mang lại giá trị kinh tế lớn cho chủ sở hữu.Trong thời đại phát triển mới, quyền sở hữu trí tuệ được xem là chìa khóa thành công đối với người kinh doanh.

Hiểu được điều đó, MazLaw tập trung phát triển và hỗ trợ tốt nhất để khách hàng đảm bảo quyền lợi tối đa với tài sản trí tuệ của mình.

Với thế mạnh là đơn vị chuyên sâu và có bề dày kinh nghiệm về pháp lý thương hiệu, MazLaw mang đến giải pháp tổng thể cho khách hàng trong hoạt động tư vấn quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó bao phủ các đối tượng của Quyền sở hữu công nghiệp như: Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế…; Quyền tác giả, quyền liên quan…