Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là sự ghi nhận bảo hộ một trong những tài sản trí tuệ của cá nhân, doanh nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận và giải quyết đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để luật sư tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định!

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Khái niệm và điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

1. Khái niệm kiểu dáng công nghiệp

Khoản 13 Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung) có giải thích: Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm được hiểu là tất cả những vật hữu hình, cầm nắm, nhìn thấy được như: đồ vật, dụng cụ, phương tiện hoặc một bộ phận để lắp ráp, sản xuất, hợp thành sản phẩm đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.

2. Điều kiện bảo hộ của đối tượng đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mỗi một đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ có những điều kiện bảo hộ riêng được quy định bởi luật sở hữu trí tuệ. Trong đó, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện chung như sau: tính mới; tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Tính mới 

 • Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
 • Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.
 • Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

Tính sáng tạo 

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Xem thêm: Tên sản phẩm hàng hóa có cần đăng ký không?

3. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Bốn đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 64 Luật sở hữu trí tuệ:

 1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
 2. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
 3. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 4. Đối tượng trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

4. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

 • Trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho kiểu dáng công nghiệp trong đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.
 • Trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau, cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam!

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

 • 02 bản tờ khai đăng ký theo mẫu số 03-KDCN Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN: đánh máy, không viết tay, điền đầy đủ thông tin tác giả; chủ sở hữu; tên kiểu dáng và phân loại kiểu dáng.
 • 01 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; [Bản mô tả phải đáp ứng quy định tại điểm 33.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN], bản kiểu dáng công nghiệp phải bao gồm các nội dung sau: Tên kiểu dáng công nghiệp; Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp; Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất; Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ; Phần mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp; Yêu cầu bảo hộ.
 • 04 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ thiết kế kiểu dáng đăng ký.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Một số tài liệu khác (nếu có): giấy ủy quyền; giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp nếu thụ hưởng từ người khác; tài liệu chứng minh quyền ưu tiên.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

2. Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trong quá trình tiếp nhận và thẩm định hình thức, đơn đăng ký kiểu dáng có thể bị từ chối nếu không đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

 • Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ; yêu cầu cấp phải phù hợp với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn;
  Mọi tài liệu của hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp đều phải được làm bằng tiếng Việt. Trường hợp các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt; có công chứng, chứng thực;
 • Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;
 • Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu; Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;
 • Tài liệu phải được đánh máy, in bằng loại mực rõ nét, sạch sẽ, không tẩy xóa hay sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;
 • Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam);
 • Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.
Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

3. Chi phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp là bao nhiêu tiền?

Mỗi một sản phẩm sẽ có hình dáng, kích thước khác nhau. Vì vậy số lượng hình ảnh hay bản vẽ kiểu dáng công nghiệp của mỗi sản phẩm/bộ sản phẩm sẽ không giống nhau. Hiện nay, chi phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tính theo số phương án/ số hình ảnh sản phẩm trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp và được chia thành các khoản phí, lệ phí cụ thể.

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ;
 • Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000/01 phân loại;
 • Phí thẩm định đơn: 700.000VNĐ/01 đối tượng;
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình;
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000VNĐ/01 đối tượng;
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên.

Cá nhân, đơn vị lưu ý: Đây chỉ là mức phí cơ bản để chủ đơn tham khảo khi tiến hành hồ sơ. Chi phí trên chưa bao gồm: Phí tra cứu; Phí phân loại sản phẩm hay phí ủy quyền thực hiện dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để được báo giá chi tiết cho hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam!

4. Thời hạn thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Sau khi tiếp nhận và được cấp số đơn, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ được xem xét và thẩm định theo 3 giai đoạn như sau:

 • Thẩm định hình thức: 01 tháng
 • Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ
 • Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, tùy thuộc vào số lượng đơn và tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký mà thời gian thẩm định có thể kéo dài hơn so với quy định. Trong quá trình thẩm định, Cục sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu bạn bổ sung, làm rõ một số tài liệu, bản mô tả hay bản vẽ thiết kế của đối tượng đăng ký.

5. Cách thức và hình thức nộp đơn đăng ký.

Cách thức nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Điều 89 Luật sở hữu trí tuệ quy định cụ thể đối với cá nhân, tổ chức trong nước và đối với trường hợp cá nhân, tổ chức nước ngoài như sau:

 • Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
 • Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Hình thức nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hiện nay, người nộp đơn có thể nộp qua hai hình thức: Hồ sơ giấy hoặc hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Θ Hình thức nộp đơn giấy:
 • Người nộp đơn có thể nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục sở hữu trí tuệ hoặc các văn phòng đại diện.
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, người nộp đơn cần nộp kèm biên lai đóng phí (bản photo) hoặc trên đơn đăng ký cần ghi rõ số giao dịch chuyển khoản thanh toán.
Θ Hình thức nộp đơn trực tuyến qua cổng dịch vụ công
 • Điều kiện để nộp đơn trực tuyến là cá nhân, tổ chức – người nộp đơn phải có chứng thư số hoặc chữ ký số để đăng ký tài khoản trên hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến.
 • Sau khi đăng ký và được cấp tài khoản, người nộp đơn thực hiện đăng ký lần lượt các bước theo hướng dẫn trên hệ thống. Kết thúc quá trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp trực tuyến, hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến.
 • Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để  xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký nhãn hiệu online!

Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Ngay sau khi nộp đơn, chủ đơn có quyền làm thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhằm thay đổi một số nội dung trong đơn đăng ký; đổi tên kiểu dáng đăng ký; thông tin về tên hoặc địa chỉ chủ sở hữu/tác giả cho chính xác ….
Thời hạn để tiến hành thủ tục sửa đổi là trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn.

Hồ sơ sửa đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm: 

 • 02 Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, theo mẫu số: 01-SĐĐ Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
 • Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi
 • Giấy ủy quyền (nếu có)
 • Biên lai đóng phí và lệ phí sửa đổi đơn. Bao gồm: Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn và phí công bố.
 • Trường hợp yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp sau khi có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí thuộc trường hợp sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất đối đượng nêu trong đơn (cụ thể, bộ ảnh chụp/bản vẽ, bản mô tả) thì đơn phải được thẩm định lại và thu phí thẩm định theo từng đối tượng

Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Theo quy định, thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 02 tháng. Tuy nhiên, hiện nay do lượng đơn quá tải nên thời hạn giải quyết yêu cầu sửa đổi đơn cũng có thể kéo dài hơn so với quy định. Trong trường hợp, hồ sơ yêu cầu sửa đổi đơn của bạn có thiếu sót cần bổ sung thì thời hạn xử lý cũng lâu hơn so với quy định chung là 02 tháng.

Hình thức nộp đơn yêu cầu sửa đổi:

Cũng giống như khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu sửa đổi đơn có thể nộp qua hình thức hồ sơ giấy (Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện) và nộp hồ sơ trực tuyến.

Chủ đơn lưu ý: Hồ sơ nộp theo hình thức nào cũng cần đảm bảo thành phần hồ sơ và biên lai đóng phí thực hiện yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để được luật sư tư vấn chi tiết hồ sơ và thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp!

2. Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền, chủ đơn có quyền thực hiện thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Thời điểm tiến hành thủ tục chuyển nhượng đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 • 02 Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, theo mẫu số: 01-CGĐ Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
 • Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó);
 • Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu chuyển nhượng đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp)
 • Biên lai đóng phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn và phí công bố đơn đăng ký trong trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

Thời hạn xử lý yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Theo quy định, thời hạn xử lý yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 02 tháng. Tuy nhiên, hiện nay do lượng đơn quá tải nên thời hạn giải quyết yêu cầu chuyển nhượng đơn cũng có thể kéo dài hơn so với quy định. Trong trường hợp, hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng đơn của bạn có thiếu sót cần bổ sung thì thời hạn xử lý cũng lâu hơn so với quy định chung là 02 tháng.

Hình thức nộp thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 

 • Cách thứ nhất: Chủ đơn có thể nộp hồ sơ giấy theo hình thức trực tiếp hoặc qua bưu điện.
 • Cách thứ hai: Chủ đơn có thể nộp hồ sơ trực tuyến

3. Thủ tục tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 

 • 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đánh máy theo mẫu số 03-KDCN,  Phụ luc A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, trên tờ khai đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần ghi cụ thể số đơn và ngày nộp đơn của đơn gốc ban đầu);
 • 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • Văn bản đề nghị tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
 • Phí, lệ phí đơn tách

Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc các ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Thời hạn xử lý:

 • Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Hình thức nộp đơn:

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm!

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp thông qua đại diện Mazlaw

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục đòi hỏi tính chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Do vậy, dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp thông qua Mazlaw, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị, cá nhân một cách tốt nhất và chuyển nghiệp nhất bởi đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Đối với mỗi hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Mazlaw sẽ có những buổi tư vấn và làm việc với khách hàng để nắm bắt cụ thể vấn đề, đối tượng dự định đăng ký. Đồng thời sẽ có những phương án, định hướng hồ sơ trước khi đăng ký để khách hàng nắm bắt được những rủi ro, quyền lợi của mình trong toàn bộ quá trình theo dõi đơn đăng ký.

Trong quá trình đăng ký, Mazlaw luôn sát sao theo dõi và làm việc với chuyên viên thẩm định để nắm bắt tiến trình và kết quả thẩm định từ hình thức đến nội dung đơn đăng ký để đảm bảo thời gian thẩm định nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để sử dụng dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp thông qua đại diện Mazlaw!

Đánh giá bài viết!
[Số đánh giá: 1 Trung bình: 5]