Hướng dẫn thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục dành người thứ ba có ý kiến với Cục sở hữu trí tuệ về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký, nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng và đăng ký không đúng quy định. Ý kiến phản đối sẽ được coi là một nguồn thông tin tham khảo cho quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu. Dưới đây, Luật Maz sẽ hướng dẫn thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để luật sư tư vấn và hỗ trợ thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu!

Hướng dẫn thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

1. Quy định về thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu 

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Tại Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu cũng như phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích …

Sau khi tiếp nhận hồ sơ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu của bên thứ ba, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và giải quyết yêu cầu phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở các chứng cứ, lập luận của hai bên. Dựa theo các chứng cứ và lập luận, phản biện của các bên, Cục SHTT sẽ ra thông báo giải quyết phản đối nhãn hiệu theo các trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Ra quyết định không cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH) đối với nhãn hiệu bị phản đối trường hợp nhận thấy đã có đủ cơ sở để giải quyết.
 • Trường hợp 2: Nếu xét thấy ý kiến của người thứ ba là không có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét ý kiến và nêu rõ lý do bằng văn bản.
 • Trương hợp 3: Trong trường hợp cần thêm ý kiến, tài liệu của các bên, Cục sở hữu trí tuệ có thể thông báo ý kiến phản đối tới Chủ đơn bị phản đối và ấn định thời hạn để trả lời, phúc đáp bằng văn bản. Trong trường hợp này, bên thứ ba có thể nộp bổ sung công văn giải trình về việc phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi, nếu xét thấy cần thiết, Cục SHTT sẽ thông báo cho bên phản đối để tiếp tục có ý kiến bổ sung.

Thời hạn thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Tại Điều 112 và 112a Luật sở hữu trí tuệ 2022 (sửa đổi, bổ sung) quy định: Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đó.

Cụ thể: Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, thời hạn phản đối đơn là: Năm tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo về thời hạn phản đối các đơn sở hữu công nghiệp khác:

 • Chín tháng kể từ ngày đơn đăng ký sáng chế được công bố;
 • Bốn tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố;
 • Ba tháng kể từ ngày đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố.

Về thời hạn xử lý đối với thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được ý kiến phản đối của người thứ ba bằng hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến đó tới người nộp đơn (chủ đơn nhãn hiệu bị phản đối) và ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời, phúc đáp bằng văn bản.

Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, nếu xét thấy cần thiết, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến phản hồi cho người thứ ba và ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người thứ ba trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó.

Ai là  người có quyền thực hiện phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu?

Mặc dù Luật sở hữu trí tuệ đã quy định: Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với Cục sở hữu trí tuệ về việc cấp hay không cấp giấy chứng nhận cho đơn nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký. Tuy nhiên, trên thực tiễn, thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị sau đây:

 • Trường hợp 1: Người thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là cá nhân, tổ chức, đơn vị – chủ sở hữu của nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận cho rằng: Nhãn hiệu mới nộp đơn đăng ký có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu mà mình đang được bảo hộ.
 • Trường hợp 2: Bất kỳ bên thứ ba nào nhận thấy: Nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký có dấu hiệu sai phạm về hồ sơ, thủ tục hay quy trình đăng ký, đều có thể có ý kiến phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu đó.
 • Trường hợp 3: Cá nhân, tổ chức hay đơn vị đang sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu trên thực tế (Có thể chưa đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ) nhưng cho rằng đơn nhãn hiệu mới nộp có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi, ảnh hưởng tới lợi ích kinh doanh, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cũng có thể thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.

Lưu ý rằng: Một đơn nhãn hiệu, có thể bị phản đối bởi một hoặc nhiều bên thứ ba. Ngược lại, một cá nhân hay tổ chức, đơn vị có thể tiến hành phản đối nhiều đơn nhãn hiệu khác nhau.

Lợi ích của việc phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục được thực hiện bởi bên thứ ba nộp đơn phản đối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu của bên kia. Mục đích của phản đối nhằm bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu của bên phản đối hoặc đảm bảo tính độc quyền, sự phân biệt và tính nhất quán của hệ thống nhãn hiệu. Quy trình phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu thường được thực hiện thông qua các cơ quan sở hữu trí tuệ như Cục Sở hữu trí tuệ.

Hiện nay, theo quy định, ý kiến phản đối sẽ được coi là nguồn thông tin tham khảo để Cục sở hữu trí tuệ xem xét trong quá trình thẩm định đối đơn nhãn hiệu. Như vậy, có thể thấy, việc phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là một trong những biện pháp để chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tự bảo vệ quyền lợi của chính mình. Đồng thời ngăn chặn những hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Xem thêm: Hướng dẫn soạn thảo công văn cảnh báo xâm phạm nhãn hiệu, thương hiệu!

2. Hướng dẫn thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Ý kiến phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được coi là một nguồn thông tin tham khảo trong quá trình xử lý đơn khi và chỉ khi đơn phản đối được lập thành văn bản và nộp theo quy trình.

Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Tìm hiểu thông tin về đơn đăng ký nhãn hiệu mà bạn dự định phản đối: Số đơn, chủ đơn, ngày nộp đơn và thông tin nhãn hiệu, nhóm hàng hóa/dịch vụ đăng ký.
 • Bước 2: Thu thập nguồn thông tin, tài liệu căn cứ để chứng minh nội dung, lý do phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu. Lập hồ sơ phản đối theo quy định và nộp kèm các tài liệu, căn cứ chứng minh.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục sở hữu trí tuệ có trách nhiệm xử lý ý kiến phản đối theo trình tự, thủ tục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Xem thêm: Các bước xử lý xâm phạm nhãn hiệu logo theo quy định mới nhất!

Hồ sơ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ bao gồm:

 • Tờ khai phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu được hoàn thiện đầy đủ các nội dung thông tin
 • Văn bản nêu rõ nội dung phản đối, lý do phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Các tài liệu, chứng cứ, nguồn thông tin hợp pháp chứng minh nội dung phản đối
 • Phí và lệ phí thực hiện phản đối theo quy định

3. Dịch vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mazlaw 

Thủ tục phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói chung và thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu nói riêng luôn đòi hỏi người thực hiện cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để đánh giá mức độ xâm phạm của đối tượng dự định phản đối. Bên cạnh đó, người thực hiện cần nắm chắc các quy định về mặt thủ tục và hồ sơ nhằm đảm bảo quy trình phản đối đơn đúng theo quy định và đem lại hiệu quả.

Trong nhiều năm là đơn vị tư vấn, hỗ trợ và đại diện các cá nhân, đơn vị, tổ chức có quyền lợi bị ảnh hưởng thực hiện các thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, phản đối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu, Mazlaw hiểu rõ được những khó khăn cũng như những mong muốn của người phản đối.

Tại Mazlaw, đội ngũ luật sư và chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ trực tiếp tiếp nhận và hỗ trợ, đại diện bạn thực hiện các công việc liên quan tới thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, cũng như bảo vệ quyền lợi của bạn đối với nhãn hiệu, thương hiệu bị xâm phạm.

 • Phân tích, đánh giá nhãn hiệu dự định phản đối. Từ đó chỉ ra mức độ xâm phạm đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ.
 • Thu thập tài liệu, căn cứ chứng minh đối với nội dung phản đối.
 • Lập hồ sơ phản đối, soạn thảo mẫu công văn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục với cơ quan nhà nước.
 • Tư vấn pháp lý và hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quá trình theo dõi và thực hiện phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, phản đối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

Trong các trường hợp cần thiết, luật sư sẽ đại diện khách hàng để gửi thông báo cảnh báo xâm phạm tới cá nhân hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm nhãn hiệu, thương hiệu.

Các dịch vụ khác được hỗ trợ Mazlaw:

Gọi ngay Holine 0984.535.843 để luật sư tư vấn và hỗ trợ thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu!

 

 

 

Đánh giá bài viết!
[Số đánh giá: 9 Trung bình: 5]